Stichting Gilat theater

Grote schenkingen

Eenmalige gift

Grote giften kunnen wij reserveren voor één van de projecten of regio’s waar uw hart naar uit gaat. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen. We bespreken samen de mogelijkheden en zoeken naar een passende bestemming. 

Via www.goededoelen.nl/giftenaftrek leest u meer over de extra belastingvoordelen van een eenmalige gift aan een ANBI.

Periodieke donatie

Een periodieke gift is een gift in de vorm van een vaste schenking voor meerdere jaren achter elkaar. Een periodieke gift aan een ANBI kan aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Dit is het geval als de gift voor tenminste vijf jaren wordt gedaan én de verplichting tot gift in een overeenkomst is vastgelegd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag u de jaarlijkse gift in de jaren van betaling in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. De periodieke gift levert hierdoor een belastingvoordeel is. 

Met een periodieke gift draagt u bij aan de verduurzaming van onze projecten, omdat wij voor langere tijd op uw steun mogen rekenen. Daarnaast heeft u gedurende de jaren van een schenking een belastingvoordeel. Mooier kan niet, toch?

Overeenkomst periodieke gift
Om zeker te zijn van de aftrekbaarheid van de periodieke gift, bieden wij een conceptovereenkomst aan die aan alle voorwaarden voldoet. De overeenkomst kunt u bij ons opvragen via het onderstaande contactformulier. Uiteraard helpen wij u graag verder met het invullen van het formulier.

Contact