Onze impact

Waarom maakt ons interactieve theater het verschil voor de zieke kinderen

 • We laten zieke kinderen schateren van het lachen.
  Dit lachen geeft kracht om intensieve behandelingen voort te zetten. “Theater is namelijk een medicijn dat geen dokter kan voorschrijven.”

 • Ons theater is voor de kinderen een middel om zich te ontplooien.  
  Ze krijgen de ruimte om hun fantasieën te laten spreken.
  We dagen hen uit om spelenderwijs een kritische en nieuwsgierige  houding te creëren en aannemen. Ofwel zelfvertrouwen.

 • Kinderen hebben iets om naar uit te kijken en op te verheugen.
  Ruim voor de voorstelling ontvangen de kinderen toegangstickets voor henzelf en het gezin. Het is een echt theater met een totaalbeleving waarin de rode loper wordt uitgerold.

 • Het is bijzonder dat kinderen op pad gaan naar een heus uitje.
  Even weg uit hun steriele ziekenhuiskamer en niet herinnerd worden  aan het ziek zijn en pijn zoveel als mogelijk weg fantaseren.

 • We zijn een constante factor.
  We houden regelmaat en houden ons aan afspraken. De voorstellingen vinden  plaats op een vaste dag, op een vast tijdstip en centrale plek in het ziekenhuis.  Dit zetten wij ook door tijdens de vakantie en feestdagen.

 • Met onze voorstellingen krijgen ouders en andere gezinsleden een moment van  ontspanning en opluchting.
  Ziekte en verdriet raakt ieder gezinslid. Alle aandacht gaat uit naar het bestrijden van de ziekte. Momenten van rust zijn nodig om dit te verwerken en  ieder de nodige kracht te geven.

 • Met het zorgdragen aan tijdelijke gemeenschappen ondervangen we eenzaamheid.
  Met de voorstellingen dragen we niet alleen zorg. Maar ook aan het samen komen van opa’s oma’s ouders, broertjes, zusjes en lotgenoten. We betrekken alle bezoekers in de shows om onderlinge interactie te stimuleren.